بروندادهای علمی چاپ

بعد از اتمام فاز اول مطالعه مقالات متعدد دیگری در حوزه چشم پزشکی انتشار یافته است. برای دسترسی به آخرین لیست مقالات به صفحه مقالات مراجعه فرمایید. بروندادهای علمی این مطالعه تا کنون توانسته است به پرسشهای زیادی پاسخ دهد و قطعا در آینده نیز به پیشبرد علم چشم پزشکی کمک شایانی خواهد کرد و پیشگیری و درمان این بیماریها راحت تر خواهد شد.