دهمین مقاله فاز اول چاپ
آقای دکتر هاشمی و همکاران در این مقاله برای اولین بار در ایران وضعیت بیومتری چشم شامل عمق اطاق قدامی، ضخامت عدسی، عمق اطاق خلفی و ... را توصیف کردند. نتایج این مقاله منبعی ارزشمند برای مطالعات بعدی و درمانهای نوین بیماریهای چشم است. جزئیات بیشتر را در بخش مقالات ببینید.