چاپ پروفایل فاز اول مطالعه چاپ

آقای دکتر فتوحی و همکاران پس از تلاش 2 ساله موفق شدند پروفایل فاز اول مطالعه کوهورت چشم پزشکی شاهرود را در مجله بسیار معتبر International Journal of Epidemiology به چاپ برسانند. چاپ پروفایل مطالعه در چنین مجله ای بیانگر قسمتی از ارزشهای این طرح و طراحی و اجرای دقیق آن است. جزئیات بیشتر را در بخش مقالات ملاحظه فرمایید.